Zawiadomienie – przyczepa

Ściągnij plik: zawiadomienie_przyczepa.docx

[miejsce i data]

KOMISARIAT POLICJI IV
W KRAKOWIE
ul. Królewska 4
30-045 Kraków

Zawiadamiający: [dane osoby zgłaszającej]

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA WYKROCZENIA
(ART. 63A KW)

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu wykroczenia, polegającego na:
1) umieszczeniu przez nieznaną osobę w dniach od 10.05.2017 r. do 15.05.2017 r. przy ulicy Karmelickiej (na wysokości numerów 38-42; naprzeciwko przystanku tramwajowego „Batorego”) na przyczepie samochodowej o nr rej.: WI862AU, tj. w miejscu publicznym, plakatu bez zgody zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie);
2) umieszczeniu przez nieznaną osobę w dniach od 16.05.2017 r. do dnia złożenia niniejszego zgłoszenia przy ulicy Podchorążych (na wysokości numeru 2, naprzeciwko przystanku tramwajowego „Uniwersytet Pedagogiczny”) na przyczepie samochodowej o nr rej.: WI862AU, tj. w miejscu publicznym, plakatu bez zgody zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie);
3) umieszczeniu przez Obwinionego (lub osobę skierowaną do wykonania tej czynności przez Obwinionego) w dniu od 17.05.2017 r. przy ulicy Czarnowiejskiej (na skrzyżowaniu z ulicą Miechowską) na przyczepie samochodowej o nr rej.: WI862AU, tj. w miejscu publicznym, plakatu bez zgody zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie);
tj. wykroczenia, o którym mowa w art. 63a § 1 KW.

UZASADNIENIE
W dniach od 10.05.2017 r. do 15.05.2017 r. nieznani bliżej sprawcy umieścili na przyczepie przy ulicy Karmelickiej na wysokości numerów 38-42, naprzeciwko przystanku tramwajowego „Batorego”, plakat zawierający drastyczne treści. W kolejnych dniach przedmiotowa przyczepa została umieszczona przy ulicy Podchorążych na wysokości numeru 2, naprzeciwko przystanku tramwajowego „Uniwersytet Pedagogiczny” (16.05.2017 i 18.05.2017) i przy ulicy Czarnowiejskiej, na skrzyżowaniu z ulicą Miechowską (17.05.2017).
Numer rejestracyjny przyczepy: WI862AU. Wedle informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (https://ufg.pl/) przedmiotowa przyczepa nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC (stan na 18.05.2017).
Jak wynika z oświadczenia rzecznika prasowego zarządcy drogi (ZiKiT), na umieszczenie przedmiotowego plakatu w tym miejscu zarządca drogi nie wyraził zgody. Co więcej, zarządca drogi nie wyraża co do zasady zgody na umieszczanie plakatów na wolnostojących przyczepach samochodowych.

Dowód:

1. zdjęcie przyczepy z plakatem
2. wydruk widoku strony internetowej: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21791220,kolejny-krwawy-billboard-w-centrum-krakowa-fundacja-pro-my.html;
3. zeznania Michała Pyclika, adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków;

na okoliczność:
(1) umieszczenia przez nieznaną osobę przedmiotowego plakatu
w miejscu publicznym;
(2 – 3) braku zgody zarządcy drogi (ZiKiT) na umieszczenie przedmiotowego plakatu w miejscu publicznym.

Mając na względzie powyższe okoliczności, popełnienie przez nieznaną osobę wykroczenia, o którym mowa w art. 63a § 1 KW nie budzi najmniejszych wątpliwości.
Dlatego też wnoszę o wszczęcie postępowania i przeprowadzenie stosownych czynności wyjaśniających, mających na celu ukaranie osoby odpowiedzialnej za umieszczenie przedmiotowego plakatu, ustalonej w toku czynności przez tut. Organ.

Z poważaniem,
podpis

Załączniki:
1) zdjęcie przyczepy z plakatem;
2) wydruk widoku strony internetowej: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21791220,kolejny-krwawy-billboard-w-centrum-krakowa-fundacja-pro-my.html.