Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Ściągnij plik: zawiadomienie.doc

Miejsce, data:

Dane osoby zgłaszającej:

Adres komisariatu/komendy policji:

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu w dniu [data] w miejscu publicznym, t.j. [lokalizacja/adres], przez [nazwa podmiotu] wykroczenia z art. 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń , tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku.

Uzasadnienie

[Daty] w [lokalizacja] prezentowane są drastyczne billboardy, przedstawiające rozszarpane i zakrwawione płody ludzkie oraz napis [treść napisu]. Billboardy te umiejscowione były [data] w lokalizacji/lokalizacjach:

  • [adres]

Opisane wyżej zdarzenie poprzez użycie banerów z drastycznymi zdjęciami, czyli rysunków w swojej treści nieprzyzwoitych, wywołało zgorszenie w miejscu publicznym. Przechodzące lub przejeżdżające obok osoby odczuwały duży dyskomfort psychiczny w związku z prezentowanymi treściami wizualnymi i czuły, że naruszone zostały granice publicznej przyzwoitości. Tego rodzaju drastyczne obrazy nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, ponieważ w rażący sposób naruszają powszechnie przyjęte standardy etyczne i estetyczne. Hasło w bezpośredni sposób uderza w zagwarantowane w Polsce prawo do przerwania ciąży w określonych przepisami sytuacjach. Ponadto billboardy zamieszczone są przy ruchliwych drogach, narażając tym samym szerokie grono osób, w tym także dzieci, na kontakt z tymi obrazami. Osoby te pozbawione są wyboru czy chcą mieć kontakt z takimi treściami czy nie.

Jako dowód dołączam do zawiadomienia:

  1. zdjęcia ww bilbordów/banerów
  2. artykuł prasowy
  3. inne doniesienie medialne

Wyżej opisane zdarzenia były ewidentnym wywołaniem zgorszenia w miejscu publicznym, t.j naruszeniem art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. Jak bowiem wskazał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. II W 1982/16/P): „[K]onieczna jest ochrona przestrzeni publicznej przed drastycznymi treściami głoszonymi przez żadnych ograniczeń, nawet gdyby chodziło o promowanie szczytnych idei, przy czym nie chodzi tu o ograniczanie wolności słowa i przekazu, ale o ochronę osób na takie treści narażonych, także tych najmłodszych. Gwarantowane konstytucyjnie wolność wypowiedzi i swoboda wyrażania swoich poglądów nie są wartościami nie mającymi żadnych ograniczeń – limituje je naruszanie dóbr innej osoby, w tym prawa do przestrzeni publicznej wolnej od widoków drastycznych i brutalnych”. Opisane zdarzenia stanowią też wykroczenie z art. 141 Kodeksu wykroczeń. Polegają bowiem na umieszczeniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku. Jak wskazał Sąd Rejonowy w Opolu w wyroku z 29 czerwca 2018 r. (sygn. II W 2184/17), wydanym w zbliżonym stanie faktycznym, dochodzi tu do naruszenia dóbr dużej liczby osób, w tym dzieci, nastolatków czy osób wrażliwych.

W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie.

podpis

Świadkowie:
Załączniki: