Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia w związku z uchwałą porządkową (Kraków)

Ściągnij plik: zawiadomienie_uchwala.docx

Miejsce, data:

Dane osoby zgłaszającej:

Adres komisariatu/komendy policji:

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu wykroczenia

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu w dniu [data] w miejscu publicznym, t.j. [lokalizacja/adres], przez Fundację Pro – prawo do życia (nr KRS: 0000233080) wykroczenia z art. 54, 51 § 1 i art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wykraczanie przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku.

UZASADNIENIE

[Data] w [lokalizacja] [marka pojazdu] [nr rejestracyjny pojazdu] prezentowane są drastyczne billboardy, przedstawiające rozszarpane i zakrwawione płody ludzkie oraz napis [treść napisu]. Billboardy te umiejscowione były [data] w lokalizacji/lokalizacjach:

  • [adres]

Tymczasem w dniu 18.11.2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLVIII/1298/20 w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Krakowa, zgodnie z której §1. Zakazuje się prezentowania na terenie miasta Krakowa treści drastycznych, w tym eksponujących wizerunek zwłok lub ich fragmentów, na banerach, bilbordach, tablicach, kasetonach, telebimach, siatkach reklamowych, wolnostojących lub pneumatycznych urządzeniach reklamowych, flagach reklamowych, pojazdach, przyczepach i innych nośnikach. Zgodnie zaś z §2 tej uchwały, kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Nie ulega wątpliwości, iż treści prezentowane przez Fundację Pro – prawo do życia w dniu [Daty] w [lokalizacja] objęte są zakazem wynikającym ze wskazanej wyżej Uchwały Rady Miasta Krakowa. Fakt ten dokumentują załączone do niniejszego zawiadomienia fotografie.

Ponadto, opisane wyżej zdarzenie poprzez użycie banerów z drastycznymi zdjęciami, czyli rysunków w swojej treści nieprzyzwoitych, wywołało zgorszenie w miejscu publicznym. Przechodzące lub przejeżdżające obok osoby odczuwały duży dyskomfort psychiczny w związku z prezentowanymi treściami wizualnymi i czuły, że naruszone zostały granice publicznej przyzwoitości. Tego rodzaju drastyczne obrazy nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, ponieważ w rażący sposób naruszają powszechnie przyjęte standardy etyczne i estetyczne. Hasło w bezpośredni sposób uderza w zagwarantowane w Polsce prawo do przerwania ciąży w określonych przepisami sytuacjach. Ponadto billboardy zamieszczone są przy ruchliwych drogach, narażając tym samym szerokie grono osób, w tym także dzieci, na kontakt z tymi obrazami. Osoby te pozbawione są wyboru czy chcą mieć kontakt z takimi treściami czy nie.

Jako dowód dołączam do zawiadomienia:

  1. Zdjęcia ww bilbordów/banerów
  2. Artykuł prasowy
  3. Inne doniesiene medialne

Wyżej opisane zdarzenie stanowiło wykroczenie, wprost objęte zakazem uchwały Rady Miasta Krakowa, która wyraźnie zakazuje prezentowania na terenie miasta Krakowa treści drastycznych, w tym eksponujących wizerunek zwłok lub ich fragmentów, na banerach, bilbordach, tablicach, kasetonach, telebimach, siatkach reklamowych, wolnostojących lub pneumatycznych urządzeniach reklamowych, flagach reklamowych, pojazdach, przyczepach i innych nośnikach. Wywołało ono także zgorszenie w miejscu publicznym, t.j stanowiło naruszenie art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń i poprzez umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku naruszenie art. 141 Kodeksu wykroczeń.

W związku z czym wnoszę jak we wstępie.

……………………………………
podpis

Świadkowie:

1.
2.

Załączniki:

1.
2.
3.