Klauzula sumienia

“Klauzula sumienia” została ustanowiona by regulować wyjątkowe sytuacje – tymczasem zmieniła się w faktyczną broń przeciwko pacjentkom oraz pracownicom i pracownikom służby zdrowia. Coraz częściej używa się jej jako narzędzia do walki z dostępem do legalnych zabiegów przerywania ciąży czy antykoncepcji.

Rażącym przykładem tego, co wynika z nadużyć klauzuli, jest rzeszowski szpital Pro-Familia, gdzie fanatyczne lobby wymusiło na wszystkich zatrudnionych lekarzach oświadczenia, że nie będą wykonywać zabiegów przerywania ciąży. Tym samym placówka nie może świadczyć pomocy udającym się do niej kobietom. Obecnie w całym województwie podkarpackim nie ma już miejsca, w którym pacjentki mogłyby poddać się legalnej aborcji – świadczeniu, do którego dostęp gwarantuje NFZ.

W ten sposób wypaczona ideologia przyczynia się do łamania podstawowych praw człowieka – w tym przypadku: nadrzędnego prawa do zdrowia. Normy prawne nie powinny być wywodzone z doktryny religijnej, a medycy powinni podejmować decyzję o wyborze zawodu ze świadomością wszystkich konsekwencji tego wyboru. Powoływanie się na klauzulę sumienia jest po prostu odmową leczenia. Rzeczywistość, w której pacjentka, mając prawnie zagwarantowany dostęp do zabiegu, nie może się mu poddać, przypomina groteskową dystopię.

Chociaż prawo pozwala pojedynczym lekarkom i lekarzom powoływać się na sumienie, nie zwalnia to NFZ ani poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej z obowiązku zapewnienia pacjentkom dostępu do legalnej terminacji ciąży. Jeśli czujesz, że w Twojej okolicy jest on ograniczony – wyślij do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ (decyduje adres zamieszkania) wniosek o udostępnienie informacji publicznej z pytaniem o to, które szpitale zapewniają pacjentkom dostęp do legalnej aborcji. Jeśli konkretny szpital odmówił Ci wykonania świadczenia, możesz złożyć na niego skargę.

Dodatkowo, zachęcamy Was do solidarności oraz wsparcia dziewczyn i kobiet mieszkających na Podkarpaciu, które nie mogą w swoim województwie legalnie przerwać ciąży. Możecie to zrobić wysyłając do tamtejszego oddziału NFZ przygotowane przez nas pismo.